Ảnh hưởng bởi virus corona, chôm chôm chỉ còn 6.000 đồng/kg nhưng thương lái vẫn không mua
Nông dân sầu chung trong mùa sầu riêng rớt giá
Vì đâu nông dân phải cắn răng nhổ bỏ củ cải?
Rau xanh rớt giá, nông dân điêu đứng