Cấm bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi, bạn nghĩ sao?