Đổi sách cũ lấy cây xanh tại Ngày hội Sống xanh 2019
 Bà cụ mê sách và nửa thế kỷ bán sách cũ lề đường