Hàng ngàn sản phẩm “hàng hiệu” không hóa đơn tại chợ Bến Thành, chợ Nga