Những tình tiết nào khiến 'Hậu duệ mặt trời' bị chỉ trích?
Được minh oan sau khi ngồi tù oan 7 tháng