Hơn 9.070 tỉ đồng cho việc xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa
Truy điệu, an táng các liệt sĩ hi sinh trong sân bay Biên Hòa