Ngắm “đệ nhất ruộng bậc thang” từ trên không
Lên đỉnh Chiêu Lầu Thi, ngây ngất săn mây giữa vùng trời Đông Bắc
Theo chân phượt thủ già lên đỉnh Bà Đen “săn” mây