Bà chủ “chất nhất Sài Gòn” chia sẻ bí quyết sống “xanh”