Cá linh: Sản vật về theo con nước lũ
Ngất ngây mùa hoa thanh trà Thủy Biều