Mũ bảo hiểm nâng cao ý thức giao thông của học sinh Quảng Ngãi
Nông dân học hết lớp 8 có nhiều sáng chế hữu ích
Dàn máy trồng, chăm sóc mì siêu tốc của cha con Trần Quốc Hải
Tay ngang chế máy làm kiềng hứng mủ
Robot giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo