Nổi da gà với giọng hát của cô gái có gia đình 4 đời hát bội
Gia Bảo lần cuối tham gia game show với vai trò thí sinh