[GƯƠNG MẶT SHOWBIZ] Trang Pháp làm gì “sau khi chia tay“?