Sarajevo thua U.19 Việt Nam nhưng vẫn tự tin trước U.21 tuyển chọn
Cầu thủ Việt có thêm cơ hội sang châu Âu chơi bóng