Sạt lở đất xoá sổ bản Sáng Tùng, 28 ngôi nhà bị vùi lấp