Alex Dương song ca 'Chạm đáy nỗi đau' cực ngọt cùng Erik