Say rượu, rủ bạn mang dao đi hỗn chiến trả mối thù xưa
Người cậu thiệt mạng sau khi say rượu chửi cháu
Bị phá rối giấc ngủ, vung tay đập chết thanh niên say rượu
Say vodka phá hoại kiệt tác hội họa