Quá chén mùa World Cup, coi chừng bị đo nồng độ cồn chuẩn quốc tế