Sếp pháp y nhận mình lái ô tô “hạ gục” biển báo trên cầu An Cựu