Mỹ nhân Việt chúc tết độc giả Báo Thanh Niên
Việt Hương nói gì về chuyện “truyền thông bẩn” cho phim?