SLNA để thua đáng tiếc trước Hải Phòng trên sân nhà
SLNA và TP.HCM cầm chân nhau trong lần trở về của Lê Công Vinh
Lê Công Vinh gặp gỡ cổ động viên đặc biệt của SLNA