SLNA và TP.HCM cầm chân nhau trong lần trở về của Lê Công Vinh
Lê Công Vinh gặp gỡ cổ động viên đặc biệt của SLNA