Nhật sẽ phun tuyết để chống nóng cho Olympic mùa hè Tokyo 2020
Olympic Tokyo 2020 đối mặt nguy cơ nắng nóng
Trời nắng nóng, làm gì để bảo vệ sức khỏe?
Độc đáo gốm Raku, mỗi sản phẩm đều là duy nhất