Cận cảnh lùa đàn bò bơi qua sông Ba để chạy bão số 5
Ngang nhiên lấp đường, dùng máy hút cát trên sông Ba
Vụ “Ào ạt hút cát sông Ba”: Tạm dừng vận chuyển cát ra ngoài tỉnh Phú Yên