Người đưa cây trà Mã Dọ xuống núi
Khốn đốn vì tôm hùm bị bệnh sữa
Nhiều loài thuỷ sản tự nhiên ở vịnh Xuân Đài chết hàng loạt