Hút hết 26 tấn axit trên chiếc tàu chìm ở sông Đồng Nai
Bắc Tân Uyên xanh mát mắt qua góc máy flycam