Chặt phá tàn nhẫn hơn 300 gốc cao su sắp đến ngày thu hoạch
Chở gỗ tạm giữ nhưng không có giấy tờ?