Rộn ràng sắc hoa mùa hè ở Huế
Du khách thấy tội nghiệp sông Hương vì bị rải vàng mã vô tội vạ
Thầm lặng vớt rác cảm ơn dòng Hương xứ Huế
Người dân Huế tức giận vì đường lát gỗ lim ven sông Hương ngập rác
Cha buộc con nhảy xuống sông Hương