Du khách thấy tội nghiệp sông Hương vì bị rải vàng mã vô tội vạ
Thầm lặng vớt rác cảm ơn dòng Hương xứ Huế
Người dân Huế tức giận vì đường lát gỗ lim ven sông Hương ngập rác
Sông Hương tỏa sáng trong Lễ hội hoa đăng
Cầu Phú Xuân được mở rộng thêm 4m
Phát hiện thi thể nổi trên sông Hương