Quang Hải nén đau vào sân nhưng Hà Nội vẫn bị SLNA đánh bại
"Hà Nội chưa nghĩ về chức vô địch“
Để thua CLB Maylaysia, SLNA mờ mịt cửa đi tiếp tại AFC Cup