“Cát tặc” hoành hành trên sông Mã ở Thanh Hóa
Nước sông Mã dâng, hàng ngàn con lợn bơi trong nước lũ