Dân làng cùng nhau thỉnh sắc phong trốn giặc, chạy lũ
Nhấn chìm gỗ lậu xuống sông Thu Bồn rồi chạy thoát
Lại bắt giữ hai tàu sắt hút cát trái phép trên sông Thu Bồn
Vứt ghe chở gỗ, nhảy xuống sông Thu Bồn trốn CSGT
Làm giàu từ trồng rau má sạch ở bãi bồi ven sông