4 dòng sông 'chết' trước ngày được giải cứu ở Hà Nội
Chuyện lạ: Người Hà Nội câu cá ở sông… Tô Lịch