Soobin Hoàng Sơn lý giải việc gắn mác 16+ cho MV “Nếu ngày ấy“
Dàn nghệ sĩ indie, hip hop khuấy động 50.000 khán giả