Tên lửa đẩy SpaceX nổ tung trong nhiệm vụ 'quá mãn nhãn'
SpaceX lại phóng thành công tên lửa Falcon 9