Hy hữu: Bóp mạnh 'của quý' đối phương ngay trên sân bóng
Cầu thủ tích cực dọn tuyết giúp nhân viên sân bóng