Showbiz thế giới 2019: những gương mặt nổi tiếng nào đã ra đi?
Rò rỉ cảnh nóng giữa Sulli và Kim Soo Hyun