Bắt người mang 2 súng ngắn và 178 viên đạn ngay cửa ngõ TP.HCM