Mẫu thuẫn, lấy súng tự chế bắn cảnh cáo
Mang súng quân dụng đi mua ma túy về dùng
John F. Kennedy - 'hùm chết để da'