Xe bus khổng lồ, giải pháp giao thông tương lai ở Trung Quốc