Hai tai nạn kinh hoàng xảy ra cùng một chỗ trong đêm mưa
Ám ảnh tai nạn chết người vì ổ voi, ổ gà trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn