Hình thức tại ngoại đối với nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn được hiểu như thế nào?
Lái xe khi có bia rượu, bị phạt thế nào?