Hai tai nạn kinh hoàng xảy ra cùng một chỗ trong đêm mưa
Làm việc nghĩa hiệp, bất ngờ bị xe tông bất tỉnh