Máy bay huấn luyện lao thẳng xuống biển, phi công tử nạn ở Tây Ban Nha