Nữ sinh y dược bị xe bồn tông chết trên đường thực tập trở về