Có một nhiếp ảnh gia…mù màu
Võ sư thượng cấp chỉ có ...một chân