Bình Phước quyết liệt ngăn chặn tài xế sử dụng ma túy
Phát hiện thêm tài xế dương tính với ma túy
Liên tục phát hiện lái xe đầu kéo dương tính với ma túy
Lại phát hiện tài xế dương tính với ma túy