Phát hiện tài xế container mang theo hung khí trên xe để phòng thân
Bình Phước quyết liệt ngăn chặn tài xế sử dụng ma túy
Phát hiện thêm tài xế dương tính với ma túy
Liên tục phát hiện lái xe đầu kéo dương tính với ma túy
Lái xe sử dụng ma túy chiếm tỷ lệ cao