Phát hiện thêm tài xế dương tính với ma túy
Liên tục phát hiện lái xe đầu kéo dương tính với ma túy
Lại phát hiện tài xế dương tính với ma túy
Lái xe sử dụng ma túy chiếm tỷ lệ cao
Tàu hàng tông lật xe container đang đỗ trên đường ray