Từ tài xế xe tải tới ông chủ chuỗi mì cay khắp miền Tây