Thót tim cảnh trẻ em miền núi nhảy cầu treo tắm sông
Thảm kịch gia đình 4 trẻ chết đuối khi tắm sông
Tử vong vì tắm sông Sài Gòn sau khi nhậu