Mưa không lớn, đường Phan Huy Ích vẫn ngập
Tân binh phải bước qua “cầu vinh quang” để vào quân đội
Gặp gỡ tân binh Hà Nội trước ngày nhập ngũ
Mưa giông lốc xoáy kinh hoàng lúc nửa đêm ở Tây Ninh